ព័ត៌មាន

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំ UNESCAP លើកទី៧៩

១៧ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

១៧ ឧសភា ២០២៣

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ បានទទួលជួបក្រុមបេសកកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

១៦ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី១០

១៦ ឧសភា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សហការជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី គោលការណ៍ស្នូលបាសែល

១២ ឧសភា ២០២៣

ឯកឧត្តម ស៊ុ សន្និសិទ្ធ បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមបេសកកម្មមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

០៩ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១៣០

០៩ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

០៩ ឧសភា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលអាស៊ាន+៣ នៅទីក្រុង Incheon សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

០២ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២៩

០២ ឧសភា ២០២៣