កាសអនុស្សាវរីយ៍
សូមទំនាក់ទំនងដើម្បីជាវកាសអនុស្សាវរីយ៍នៅ ការិយាល័យបេឡា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
អាសយដ្ឋាន : អគារលេខ ២២-២៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អ៊ីម៉ែល: issue.dept@nbc.gov.kh or tha_yao@nbc.gov.kh

​កាសអនុស្សាវរីយ៍ ស្រីឦសានវរ្ម័ន

 

តំលៃៈ១៦៨.០០០,០០​ រៀលពិព៌ណនា

​កាសអនុស្សាវរីយ៍ រូបព្រះអាទិត្យរះ

 

តំលៃៈ១៨០.០០០,០០​ រៀលពិព៌ណនា

​កាសអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ៣០០០រៀល អបអរសាទរការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន

 

តំលៃៈ​២២៣.០០០,០០​ រៀលពិព៌ណនា

កាសប្រាក់អនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ៣០០០រៀល អបអរសាទរខួបទី៦០ឆ្នាំ មិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន

 

តំលៃៈ​ ២២៣.០០០ រៀលពិព៌ណនា

មេដាយ​មាស​

 

តំលៃៈ​​ ២.០០០.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា

កាសអនុស្សាវរីយ៍​ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះបាទ​នរោត្តម​ សីហនុ​

 

តំលៃៈ​ ១០០.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា

ប្រាក់​ប្រាសាទ​

 

តំលៃៈ​១៨០.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា

ប្រាក់​ស្លឹងមាស​

 

តំលៃៈ​ ១៦៨.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា

ប្រាក់​ស្លឹងប្រាក់​

 

តំលៃៈ​ ១៨០.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា

កាស​ប្រាក់​​

 

តំលៃៈ១៨០.០០០រៀល

 

 

ពិព៌ណនា