ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ ៧ថ្ងៃ

២៩ សីហា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១៣៧

២៩ សីហា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៩ សីហា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការត្រៀមចាត់វិធានការរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់

២៩ សីហា ២០២៣

សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្ដង់ដានៃកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៩ សីហា ២០២៣

ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លើកទី១៨ សម្រាប់ទេសាភិបាលរង ស្តីពី "ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងការត្រួតពិនិត្យ"

២៤ សីហា ២០២៣

ឯកឧត្តម គិត សុវណ្ណារិទ្ធ បានអញ្ជើញចូលរួមបើកសន្និសីទធនាគារនៅកម្ពុជា

២៤ សីហា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

២៣ សីហា ២០២៣

លោក ហេង បូមករា អញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល

២២ សីហា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៦

២២ សីហា ២០២៣