អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ អត្រាផ្លូវការ : ៤១២១ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧២៦ ២៧៥៤ ២៧៤០.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ២៩៩៧ ៣០២៧ ៣០១២.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៦១៨ ៤៦៦៥ ៤៦៤១.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៦៧ ៥៧២ ៥៦៩.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៦៨ ៥៧៤ ៥៧១.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤១១ ៤៤៥៥ ៤៤៣៣.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥២៤៥ ៥២៩៨ ៥២៧១.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៨ ៥៣៣ ៥៣០.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៥១ ២៥៤ ២៥២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៣៣ ៤៩៨៣ ៤៩៥៨.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៦១៥ ២៦៤១ ២៦២៨.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ២៩៩ ៣០២ ៣០០.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ១៩០ ១៩២ ១៩១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៧ ១៩៨ ១៩៧.៥០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៧៥ ៨៨៣ ៨៧៩.០០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥២៩ ២៥៥៥ ២៥៤២.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧០២៧ ៧០៩៧ ៧០៦២.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៤៧ ៥៥០១ ៥៤៧៤.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩២ ៣៩៦ ៣៩៤.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៤៧ ៣០៧៧ ៣០៦២.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១២ ១១៣ ១១២.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៧ ១២៩ ១២៨.០០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៦២ ១៦៤ ១៦៣.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ