អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤១២០ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៦៧៨ ២៧០៥ ២៦៩១.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៣៤ ៣០៦៤ ៣០៤៩.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៥២៥ ៤៥៧០ ៤៥៤៧.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៨ ៥៨៤ ៥៨១.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៩ ៥៨៥ ៥៨២.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤០១ ៤៤៤៥ ៤៤២៣.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១២១ ៥១៧២ ៥១៤៦.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៦ ៥៣១ ៥២៨.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៧៥ ២៧៨ ២៧៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៩៧ ៥០៤៧ ៥០២២.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៩៤៦ ២៩៧៥ ២៩៦០.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣១២ ៣១៥ ៣១៣.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២៣៦ ២៣៨ ២៣៧.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៩៣ ៩០២ ៨៩៧.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៤៧៣ ២៤៩៨ ២៤៨៥.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៣២៤ ៧៣៩៨ ៧៣៦១.០០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៦៩ ៥៥២៤ ៥៤៩៦.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៧៩ ៣៨៣ ៣៨១.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៤៤ ៣០៧៤ ៣០៥៩.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១៨ ១១៩ ១១៨.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧៥ ១៧៧ ១៧៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ