អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤១១៦ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៦៥០ ២៦៧៦ ២៦៦៣.០០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៥៨ ៣០៨៩ ៣០៧៣.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៥៤៦ ៤៥៩១ ៤៥៦៨.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៦៤ ៥៦៩ ៥៦៦.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៦៤ ៥៦៩ ៥៦៦.៥០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៣៨១ ៤៤២៥ ៤៤០៣.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០៤៣ ៥០៩៣ ៥០៦៨.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៦ ៥៣២ ៥២៩.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦៨ ២៧០ ២៦៩.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៦៧ ៥០១៧ ៤៩៩២.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៧៧៥ ២៨០៣ ២៧៨៩.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣០៨ ៣១១ ៣០៩.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២១២ ២១៤ ២១៣.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៧៨ ៨៨៧ ៨៨២.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៤៥១ ២៤៧៦ ២៤៦៣.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧២៤៩ ៧៣២២ ៧២៨៥.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤១៩ ៥៤៧៣ ៥៤៤៦.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៦៩ ៣៧២ ៣៧០.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០១៥ ៣០៤៥ ៣០៣០.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១៤ ១១៥ ១១៤.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៨ ១២៩ ១២៨.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៦៩ ១៧១ ១៧០.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ