អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ អត្រាផ្លូវការ : ៤០៧៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៦៧៥ ២៧០២ ២៦៨៨.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០២១ ៣០៥១ ៣០៣៦.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៦២៤ ៤៦៧០ ៤៦៤៧.០០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៦៥ ៥៧១ ៥៦៨.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៦៦ ៥៧២ ៥៦៩.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤១២ ៤៤៥៦ ៤៤៣៤.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១៦៣ ៥២១៤ ៥១៨៨.៥០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២១ ៥២៦ ៥២៣.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦១ ២៦៤ ២៦២.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩១៥ ៤៩៦៥ ៤៩៤០.០០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៧០៥ ២៧៣២ ២៧១៨.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣០៦ ៣០៩ ៣០៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៤ ១៩៦ ១៩៥.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៥៣ ៨៦២ ៨៥៧.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥២៤ ២៥៤៩ ២៥៣៦.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧២៩០ ៧៣៦៣ ៧៣២៦.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤១៥ ៥៤៦៩ ៥៤៤២.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩៥ ៣៩៩ ៣៩៧.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៣១ ៣០៦២ ៣០៤៦.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១៣ ១១៤ ១១៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៩ ១៣០ ១២៩.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៦៥ ១៦៧ ១៦៦.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ