ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៨

១១ កញ្ញា ២០២៣

ក្រុមបេសកកម្មពិគ្រោះយោបល់ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ AMRO បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ មន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស និងអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ

០៨ កញ្ញា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើកូរ៉េ (KDIC) បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

០៦ កញ្ញា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមហ៊ុនបណ្តាញប័ណ្ណទូទាត់អន្តរជាតិ VISA

០៦ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

០៦ កញ្ញា ២០២៣

មតិសំណេះសំំណាល លោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (ស.ហ.ក.)

០៦ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើនៃប្រទេសកូរ៉េ(KDIC)

០៦ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៣៧

០៥ កញ្ញា ២០២៣

ឯកឧត្តម គីមទី កោមលី បានដឹកនាំក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ ចូលរួមសិក្ខាសាលានិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី "ទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារកណ្តាល"

០៤ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៧

០៤ កញ្ញា ២០២៣