ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៤ ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ មិថុនា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​

៣០ ឧសភា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​

៣០ ឧសភា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សំគាល់​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ​ ២០០០០​រៀល​ គំរូ​ថ្មី​

១២ ឧសភា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៥ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ ឧសភា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ និងធនាគារថៃ​ ២៦​មេសា​២០០៨​ ផាតាយ៉ា​ ថៃឡងដ៍

២៦ មេសា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ និងធនាគារថៃ​ ២៦​មេសា​២០០៨​ ផាតាយ៉ា​ ថៃឡងដ៍

២៦ មេសា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

២៥ មេសា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៤ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

០១ មេសា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម

៣០ មីនា ២០០៨