ទំនាក់ទំនង
សារអេឡិចត្រូនិច cbs-info@nbc.org.kh
លេខទូរសព្ទ ៖ ៨៥៥-២៣ ៧២២ ០៦១
អាសយដ្ឋាន ៖ ១៩AB ផ្លូវលេខ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទីតាំង ៖ ខាងត្បូងក្រសួងប្រៃសនីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ (ជិតវត្តភ្នំ)